ATL
 


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
(SPO RZL)

DZIAŁANIE 2.3: „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"
SCHEMAT A: „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr"

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy realizację dwóch projektów dofinansowanych z ze środków funduszu strukturalnego - Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
EFS jest to fundusz strukturalny, który współfinansuje działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu.
O sile polskiej gospodarki bowiem w coraz większym stopniu decyduje i decydować będzie zdolność adaptacji potencjału kadrowego przedsiębiorstw do zmieniających się warunków gospodarczych. W celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw niezbędne jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr, w tym kadr zarządzających.

W dniu 11 lipca 2005 r. nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Społeczny na realizację przygotowanych przez nas dwóch projektów szkoleniowych. Jeden projekt dotyczył szkoleń otwartych na temat: „Profesjonalna działalność handlowa stymulatorem rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw”. Natomiast drugi projekt na temat: „Dynamizowanie zarządzania i sprzedaży w firmie Hollas" był cyklem ściśle wyselekcjonowanych szkoleń zamkniętych dla pracowników Naszego Klienta.

Spełniliśmy wszystkie wymogi proceduralne i merytoryczne i znaleźliśmy się na liście firm, których wnioski złożone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskały akredytację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Schemat a: „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”.

W ten sposób wykorzystaliśmy szansę, jaką daje przedsiębiorstwom Europejski Fundusz Społeczny, umożliwiając Państwu – Naszym Drogim Klientom, uczestnictwo w szkoleniach po znacznie niższych cenach.

Przygotowany przez nas projekt otwarty obejmował szeroki wachlarz szkoleń z zakresu profesjonalnej działalności handlowej, kierowanych do działów: sprzedaży, zakupów, marketingu.

Realizacja szkoleń nastąpiła w miesiącach: październik 2005 - czerwiec 2006. Z dotacji na szkolenia mogli skorzystać pracownicy oraz kadra zarządzająca małych, średnich i dużych firm.

Wysokość dofinansowania była uzależniona od wielkości Państwa Firmy i wynosiła:
 • dla małych i średnich firm: 80%;
 • dla dużych firm: 60%.

  Miejsca szkoleń:
  Szkolenia realizowane w ramach projektu szkoleń otwartych nt.: „Profesjonalna działalność handlowa stymulatorem rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw” odbyły się w sprawdzonych, komfortowych Hotelach i Ośrodkach szkoleniowych w: Warszawie, Zegrzu k/Warszawy, Katowicach, Zakopanem, Szczepowicach k/Poznania.

  Czas trwania szkoleń:
  Wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu były szkoleniami dwudniowymi. Czas trwania wynosił 16 godzin dydaktycznych.

  Osoby prowadzące:
  Do realizacji projektu zaprosiliśmy naszych znanych i cenionych trenerów oraz wykładowców którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami dydaktycznymi gwarantują wysoki poziom prowadzonych szkoleń.
  Zapewniliśmy profesjonalną obsługę projektu na każdym jego etapie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, czego dowodem są wyniki przeprowadzonego audytu zewnętrznego naszego projektu.

  Szanowni Państwo,
  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji dla Państwa Firm projektów szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z naszym Działem szkoleń:
  Telefon: (22) 853 35 23
  Telefon komórkowy 0607 573 053
  Faks: (22) 247 21 83

  Dodatkowe informacje na temat funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Społeczny znajdziecie Państwo na stronach:
 • www.efs.gov.pl
 • www.parp.gov.pl
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl
 •   do góry zamknij okno