Wśród grona naszych klientów znajdują się przedstawiciele czołowych - największych firm polskich, koncernów zagranicznych reprezentujących najważniejsze branże gospodarki, przedsiębiorstwa państwowe a także średnie i mniejsze firmy doskonale prosperujące nie tylko na rynku polskim ale również zagranicznych.

Szeroki zakres tematyczny szkoleń ATL sprawia, że osoby wybierające nasze propozycje to zarówno menedżerowie o wysokiej pozycji zawodowej, dyrektorzy i kierownicy poszczególnych działów w firmach a także specjaliści i pracownicy niższych szczebli.

Od 2000 w szkoleniach ATL wzięło udział ponad 40000 uczestników.