atl_s
 
  Dział szkoleń:
tel.: 22 8533523, 607 573 053
faks: 22 2472183

Adres e-mail: atl@atl.edu.pl

Adres korespondencyjny:
ATL "Achievement Through Learning"Sp. z o.o.
ul. Augustyna Locciego 26 02-928 Warszawa

NIP: 5213358018
REGON: 140233796
KRS: 0000241906,SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAł GOSPODARCZY
KAPITAł ZAKłADOWY: 80.000,00
Konto: PKO BP XLIII o/W-wa 93 1020 1169 0000 8102 0014 8999