Newsletter ATL

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych szkoleniach, prosimy o dopisanie się do Newslettera.
ATL Liderem PrzedsiębiorczościEuropejski Fundusz Społeczny
Informacje o ATL ATL Lider PrzedsiębiorczościKlienci i RekomendacjeOfertaPracaWażne linkiKontakt
atl_s
 
  ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycji na burzliwym i konkurencyjnym rynku. Uczymy tego, co w obecnych czasach rzeczywiście potrzebne firmom do efektywnego funkcjonowania.

MISJA FIRMY
Misją firmy ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o.o. jest bycie profesjonalnym podmiotem na rynku usług edukacyjnych dla dorosłych w obszarze szeroko pojętych szkoleń biznesowych, który zapewnia swoim klientom - uczestnikom szkoleń a pracownikom przedsiębiorstw w Polsce a także innych krajów szczególnie z UE stały rozwój kompetencji zawodowych i zdobywanie przez ich firmy wysokiej pozycji na danych rynkach poprzez oferowanie usług edukazyjnych na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W misję naszej firmy wpisuje się również postępowanie w swojej działalności według najwyższych standardów etycznych wobec wszystkich uczestników rynku szkoleń zarówno przedsiębiorstw korzystających z produktów szkoleniowych jak i firm konkurencyjnych

Założoną pozycję osiągamy, dostarczając naszym Klientom usługi edukacyjne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Koncentrujemy swoje propozycje programowe wokół szkolenia umiejętności potrzebnych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kreowania postaw zapewniających efektywne funkcjonowanie.

Poprzez nowatorski charakter naszych usług zachęcamy przedsiębiorstwa zarówno z sektora małych, średnich jak i dużych firm do stosowania innowacyjności na wysokim poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza firma kojarzyła się wszystkim z profesjonalizmem, doświadczeniem i rzeczywistą troską o klienta. Działamy elastycznie, szybko i efektywnie. Na bieżąco przygotowujemy innowacyjne programy szkoleniowe odpowiadające aktualnym wymogom i potrzebom rynkowym, aktualnym przepisom oraz trendom w metodach kształcenia.

ZESPÓŁ ATL - PRACOWNICY.
Zespół pracowników naszej firmy stanowi doświadczoną i kompetentną kadrę z wieloletnim (nawet 15 letnim) doświadczeniem w branży szkoleniowej, która kieruje się w swojej pracy najwyższymi wartościami etycznymi. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie zapewnić najwyższy standard obsługi w każdym obszarze relacji klient-organizator szkoleń.

NASZA OFERTA:
Oferta szkoleniowa naszej firmy to otwarte i zamknięte szkolenia i treningi a także duże i złożone projekty szkoleniowe także dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia realizowane w systemie otwartym przygotowywane są głównie jako warsztaty, w których udział może wziąć każdy zainteresowany daną tematyką. Ideą szkoleń otwartych jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności a także wymiana doświadczeń uczestników, pod kierunkiem odpowiednio dobranych wykładowców i trenerów. Szkolenia zamknięte przygotowywane są na konkretne zapotrzebowanie klientów i dostosowywane do specyfiki branży oraz aktualnych potrzeb uczestników szkolenia. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie co potwierdza szeroka lista referencyjna klientów która skorzystała z naszych usług . W szczególności w naszej bogatej ofercie szkoleń znajdują się nowatorskie propozycje z obszaru budowania i rozwijania szeroko rozumianych kompetencji handlowych kadry menedżerskiej i pracowników-specjalistów przedsiębiorstw.

Wśród nich znajdują się propozycje z następujących obszarów tematycznych:
 • handel krajowy i zagraniczny (w tym z krajami wspólnoty UE oraz z krajami trzecimi),
 • nowoczesna logistyka, zakupy i gospodarka magazynowa,
 • reklamacje,
 • prawo celne,
 • transport i spedycja,
 • zarządzanie produkcją,
 • różnice międzykulturowe w handlu zagranicznym,
 • aktywna sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta,
 • rozwój kompetencji osobistych i umiejętności menedżerskie
 • zarządzanie personelem,
 • marketing interaktywny,
 • finanse.

W trakcie zajęć, w zależności od programu szkolenia, wykorzystujemy odpowiednie, gwarantujące najlepszą efektywność szkolenia, metody dydaktyczne tj.: różnego typu ćwiczenia indywidualne i grupowe nagrywane na video, case study, dyskusje, rozwiązywanie problemów oraz wykłady.

KADRA TRENERSKA I WYKŁADOWCY.
Dysponujemy doborową kadrą trenerską, posiadającą duży kapitale wiedzy i doświadczenia w obszarze wiedzy jaką przekazują uczestnikom szkoleń. Dodatkowym atutem naszej kadry jest wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej.
Wartością dodaną przekazywanej wiedzy przez naszych trenerów jest jej praktyczny charakter i zajęcia typu warsztatowego. Szkolenia te w znacznym stopniu zwiększą skuteczność działania polskich handlowców na rynku, pozwolą nawiązać nowe kontakty handlowe, umożliwią skuteczniejsze zabezpieczanie zawieranych umów z uwzględnieniem rozwiązań prawnych i zwyczajowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie umożliwią one sprawniejsze posługiwanie się obcym językiem handlowym za granicą.
Projekty szkoleniowe zapewniają stały kontakt uczestników z trenerami poprzez możliwość uczestniczenia w konsultacjach bezpośrednich oraz konsultacjach poprzez Internet. Formy te praktykowane są już od dłuższego czasu, a w niedalekiej przyszłości będą wspomagane innymi elementami e-learningu (ćwiczenia, studia przypadków, itp.).

 
     
  Š 2003-2004 ATL "Achievement Through Learning" do góry