Newsletter ATL

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych szkoleniach, prosimy o dopisanie się do Newslettera.
ATL Liderem PrzedsiębiorczościEuropejski Fundusz Społeczny
Informacje o ATL ATL Lider PrzedsiębiorczościKlienci i RekomendacjeOfertaSzkolenia otwarteSzkolenia dofinansowane z EFSSzkolenia zamknięteKatalog szkoleńMiejsca szkoleńWykładowcyUsługi doradczePracaWażne linkiKontakt
atl_s
Doradztwo Gospodarcze

Poprzez współpracę z doświadczonymi ekspertami w danych dziedzinach, proponujemy Państwu sprawdzone, poparte wieloletnią praktyką, doradztwo w zakresie:
 • Negocjowanie i zawieranie umów
 • Poszukiwanie partnera handlowego
 • Budowa sieci sprzedaży i zaopatrzenia
 • Rozstrzyganie spraw spornych
 • Zwyczaje handlowe
  (Incoterms, UCP, URC, Konwencja wiedeńska i inne)
 • Przygotowanie firmy do działalności eksportowej
 • Marketing
 • Promocja
 • Public relations.


Doradztwo Personalne - Rekrutacja Pracowników

Chcielibyśmy przedstawić naszą firmę jako partnera wspierającego działania rekrutacyjne.

Mając na względzie działania Państwa, prowadzące do jak najlepszego dopasowania pracowników do właściwych stanowisk, a jednocześnie mając świadomość złożoności problemu, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności naszej firmy w tym właśnie obszarze.

Nasza propozycja to szeroki zakres usług z zakresu:
 • Poszukiwania
 • Selekcji
 • Diagnozy potencjału kandydata.
Poszukując wykwalifikowanej kadry, proponujemy Państwu połączenie metody przeszukiwania baz danych i ogłoszenia prasowego jednocześnie, które wcześniej zostanie skonsultowane ze zleceniodawcą. Po skompletowaniu listy kandydatów następują osobne procesy selekcji.

W skład tego procesu wchodzą:
 • Rozmowy kwalifikacyjne
 • Badanie osobowości
 • Określenie poziomu kompetencji zawodowych z użyciem gier dydaktycznych.

W wyniku wymienionych działań, wyłonionych zostanie trzech kandydatów. Dla każdego z nich sporządzone zostaną szczegółowe raporty, które przekazane będą zleceniodawcy. Na tym etapie procesu rekrutacyjnego proponujemy organizację spotkań ze zleceniodawcą. Cały proces rekrutacyjny przewidziany jest na 6 - 8 tygodni.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania zlecenia jest podzielone na trzy części: pierwsza z nich płatna w momencie podpisania umowy, natomiast płatność dwóch następnych części jest ściśle związana z sukcesem w rekrutacji.

Cały proces objęty jest gwarancją, co oznacza nasze zobowiązanie do przedstawienia trzech kandydatów na każde stanowisko o kwalifikacjach odpowiadających wymogom zleceniodawcy.

Gwarancja obejmuje także pierwsze 4 miesiące zatrudnienia kandydata, co dla Państwa oznacza, że jeśli w tym okresie nastąpi rozwiązanie umowy o pracę, wynikające ze złej oceny pracownika, zobowiązujemy się do przedstawienia dodatkowych kandydatów.

Przedstawiając powyższą propozycję mamy nadzieję, na nawiązanie współpracy z Państwem. Gwarantujemy dyskrecję oraz wysoką jakość usług.
 
  Š 2003-2004 ATL "Achievement Through Learning" do góry