PIFS Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy że nasz firma jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Więcej o PIFS strona www PIFS>>

O PIFS

Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Największe media stale zasięgają opinii przedstawicieli i ekspertów PIFS na tematy związane z szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, itp. Taka pozycja Izby to wynik solidnej, nieetatowej pracy członków wszystkich organów Izby. Ten profesjonalizm coraz bardziej doceniają również instytucje rządowe, samorządowe i inne organizacje.

PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło misji i celów Izby. Kilkuletnie, stałe zabieganie o uczestnictwo przedstawicieli PIFS w różnych gremiach prowadzących konsultacje nad sprawami ważkimi dla środowiska firm szkoleniowych stało się faktem. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami (np. PARP) i instytucjami samorządowymi. zba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska. Pełnomocnicy Regionalni w 10 województwach budują lokalne struktury Izby i w kilku przypadkach aktywnie uczestniczą w pracach Podkomitetów Monitorujących PO KL przy Urzędach Marszałkowskich.

Izba opracowała - a jej członkowie stosują w praktyce - Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Równie ważne było opracowanie i - ciągle trwające - propagowanie w mediach pierwszego w Polsce “Słownika pojęć branży szkoleniowej”. PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2006 roku) a z pracodawcami z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na zasadzie partnerstwa.

PIFS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim, Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Misja PIFS

Działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.
Zachęcamy do kontaktu i współpracy z nami. Gwarantujemy wysoki poziom naszych usług na każdym etapie współpracy. Tel. 22 853 35 23, 607 573 053, e-mail: atl@atl.edu.pl
PIFS


 
  do góry zamknij okno